Monitoring

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny do czego służy jaki ma cel: jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo na terenie firmy lub domu, zabezpieczyć się przed dewastacją, kradzieżą, bądź mieć podgląd na prywatnym terenie.

Jesteśmy w stanie zrealizować kompleksowo system monitoringu wizyjnego na różnego rodzaju obiektach od budynków jednorodzinnych po rozległe systemy przemysłowe.

W naszych realizacjach najczęściej wykorzystujemy monitoring w technologii IP.

Zalety monitoringu IP:

 

  • Nieograniczony zasięg dzięki sieci lan nie ogranicza nas zasięg transmisji pojedynczego kabla tak jak ma to miejsce w technologii analogowej po kablu koncentrycznym.
  • Odległości kamer od rejestratora jest naprawdę imponująca co ma zastosowanie zwłaszcza w systemach rozproszonych, dajemy klientowi możliwość podglądu obiektu praktycznie z dowolnego miejsca na ziemi, pod warunkiem dostępu do sieci.
  • Kolejnym argumentem przemawiającym za tą technologią jest jakość obrazu z kamer IP mamy możliwość rejestracji obrazu w rozdzielczościach FULL HD I 4 K.
  •  Zastosowanie kamer w technologii IP daje dodatkowo możliwość wykrywania ruchu na wybranym obszarze, zliczanie pomiar temperatury, odczytywanie tablic rejestracyjnych czy powiadamiania lub sterowania innymi urządzeniami z poziomu kamery.

Pełen zakres informacji i szkoleń

Posiadamy niezbędną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i potrafimy ją wykorzysztać do instalacji i konfiguracji monitoringu jak i sieci lan na potrzeby firmy czy domu.

Wykonujemy również projekty w których nie wszędzie jest dostęp czy też możliwość rozłożenia przewodu do kamery a mamy tylko możliwość zasilenia. Mowa tutaj o mostach radiowych i przesyłaniu sygnału z kamer na pomocą tak zwanych radiolini.
Coraz częście zwłaszcza w rozległych systemach wykorzystujemy przewody światłowodowe, co daje nam jeszcze większe możliwości jeśli chodzi o przepustowość łącz.

Dajemy naszym klientom również pełen zakres informacji i szkoleń odnośnie przechowywania, przetwarzania i udostępniania nagrań.
Pomagamy stworzyć politykę i wdrożyć procedury uzyskiwania dostęu do nagrań z monitoringu.

Przy projektowaniu monitoringu oprócz kwestji czysto technicznych zwracamy również uwagę na kwestie nazwijmy je administracyjno prawne.
Obowiązek informacyjny, tabliczki informujące o obecności kamer, informacja o administratorze danych nagrywanych z monitoringu, doradztwo w zakresie obszaru obserwacji  oraz okresie przechowywania nagrań jak i doborze środków bezpieczeństwa w kwestii dostępu do nagrań przez osoby nieuprawnione.

Podsumowywując jesteśmy w stanie wykonać małą instalację złożoną z 4 kamer na domku jednorodzinnym jak i duży profesjonalny system  monitoringu na obiekcie przemysłowym dopasowywując optymalne rozwiązania technologiczne do potrzeb każdego  klienta.